Šta je vertikalna degustacija?

Autor: Admin 25.03.2021

Vertikalna degustacija upoređuje vina pod istim imenom ili etiketom proizvedena iz različitih godina berbe u jednoj vinariji.

Šta je vertikalna degustacija?

„Vertikala“ omogućava da se prati evolucija određenog vina kroz vreme, da se uoče razlike koje su posledica različitih klimatskih uslova u svakoj od godini nastajanja, te eventualne promene u načinu proizvodnje vina ili drugačijem sortnom sastavu kada se radi o kupažama.

Uobičajeno je da etablirane vinarije širom sveta održavaju vertikalne degustacije koje uključuju berbe u rasponu i do nekoliko decenija.

Suprotno tome, horizontalna degustacija upoređuje vina iz iste godine iz jednog regiona ili vina istog stila iz različitih regiona i vinarija. U ovom formatu degustatori vrednuju razlike između proizvođača, umesto da upoređuju vina različitih berbi od istog proizvođača.